Afscheid NLLGG

Iets meer dan twaalf jaar geleden, liep ik voor het eerst door de deuren van het schoolgebouw aan de Van Lieflandlaan. Het gebouw was op die dag het toneel van een bijeenkomst van de Nederlandse Linux Gebruikers Groep (NLLGG). Aan het concept van de NLLGG-bijeenkomsten is niet veel veranderd in de loop der jaren. De sessies, de mensen, de gezelligheid met een kop koffie of thee. Ik kwam ergens die dag al gauw in gesprek met Peter Vollebregt, toen secretaris binnen het bestuur. Na een uitgebreid en enthousiast verhaal over de NLLGG, wist Peter ook te melden dat er bestuursleden gezocht werden. Een paar weken later ontving het bestuur een mailtje van mij met mijn aanmelding voor het bestuur. De eerstvolgende ALV werd een stemming gehouden en aan het einde daarvan was ik officieel bestuurslid van de NLLGG geworden. Dat ik dat vervolgens 12 jaar zou doen, had ik toen niet gedacht.

In die jaren heb ik een legio aan mensen ontmoet, de een wat beter leren kennen dan de ander, met een aantal een vriendschap aan overgehouden. En toen in 2016 mijn dochter Lotte een paar dagen na haar geboorte overleed, kreeg ik veel steunbetuiging vanuit de leden. Daar ben ik -nog steeds- erg dankbaar voor.

Het ontmoeten van mensen heb ik als een van de leuke kanten van de vereniging ervaren. Niet alleen bij de NLLGG, ook via allerlei evenementen en andere open source gerelateerde activiteiten. Maar de ontwikkelingen die we in de afgelopen jaren hebben gehad zijn ook erg leuk om meegemaakt te hebben. En waarschijnlijk gaan we daar de komende jaren ook nog wel meer van zien.

NLLGG-stand bij T-DOSE
NLLGG-stand bij T-DOSE

De vereniging heeft tegenwoordig een mooi aantal bestuursleden, met daaromheen een groep actieve leden die verschillende activiteiten organiseren. Dat is wel anders geweest. De grootte van het bestuur heeft sterk gefluctueerd. Een paar keer hebben we zelfs op het punt gestaan om er een punt achter te zetten. Gelukkig is dat er niet van gekomen. Bovendien hebben we al die tijd de vereniging 'draaiende' weten te houden. De bijeenkomsten waren er steevast elke twee maand (met uitzondering van de afgelopen corona-jaren dan), er verschenen regelmatig nieuwsbrieven en bleven ontwikkelingen doorgaan. Dat betekende wel veel ballen in de lucht houden met weinig menskracht, met wisselend resultaat. ;-) Terugkijkend daar op, ben ik erg blij met waar we nu staan met de NLLGG.

Wat ik me voordat ik bij de NLLGG terecht kwam niet eerder beseft had, is dat de Linux en open source gemeenschap betrekkelijk groot is in ons land. Dat reflecteert weliswaar niet in ledenaantal bij de vereniging, de NLLGG maakt wel echt onderdeel uit van die gemeenschap. Een gemeenschap die bestaat uit jong en oud, waarbij ieder met zijn eigen talent welkom is. Dat is de gemeenschap waar ik me de afgelopen jaren met veel plezier voor heb in gezet. En als het aan mij ligt, ook zal blijven doen. Alleen dan niet meer als bestuurslid. ;-)

Mocht je in de toekomst eens een oproep voorbij zien komen, reageer dan vooral, je weet van te voren niet wat het kan betekenen voor jezelf en anderen. Wil je meer weten over mijn ervaring (in het bestuur) bij de NLLGG, voel je vrij om me een berichtje te sturen, danwel op een toekomstige bijeenkomst aan te schieten.

Dank jullie wel voor een leuk dozijn jaar! :)

Deze post heb ik eerder geschreven voor de nieuwsbrief van de NLLGG. Ik heb het een beetje aangepast voor op mijn site.

Reacties

Je kunt hier geen reactie achterlaten op mijn posts. Voel je vrij om contact met me op te nemen. :)