Doneeractie voor mijn nalatenschap

In de afgelopen maanden zijn we grotendeels door gedenderd in het dagelijks leven. Maar naar mate we een steeds duidelijker verloop van mijn ziekte zien, zijn we ook het een en ander gaan ondernemen om de resterende tijd met elkaar op een leuke manier door te brengen. Om iets te creëren waar Suzan en de kinderen straks samen een periode aan herinneringen hebben.

Normaal zijn het activiteiten die je over een langere periode verspreid. Maar aangezien mijn tijd beperkt is, volgt het elkaar allemaal snel op. Daarom hebben we een doneeractie opgezet, zodat we te midden van alle andere zorgen, minder druk over de financiën daarvoor hoeven te maken.

Liefde inprenten
Liefde inprenten

We hebben lang getwijfeld of we wel iets als crowdfunding gingen doen. Het voelt raar en een beetje eng om zoiets voor jezelf te vragen. Hoeveel vraag je dan en kan dat wel zonder dat daar iets voor de ander tegenover staat? Na wikken en wegen zijn we over de drempel gestapt en hebben een actie opgezet bij geef.nl.

Inmiddels loopt de actie net een week en de vele donaties en lieve reacties in zo'n korte tijd zijn hartverwarmend. We voelen ons daar door erg gesteund en zijn dankbaar voor iedere bijdrage.

Het geld dat we mogen ontvangen, willen we gaan gebruiken voor onder andere project kippen, een feest der liefde met naaste familie en vrienden, een herinneringsboek en leuke dagactiviteiten met de kinderen. Wat er overblijft gaat in een spaarpot voor de kinderen en kan mogelijk ingezet worden voor de inrichting van mijn graf.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om financieel bij te dragen, voel je dan niet bezwaard. De link delen met andere mensen kan ook al helpen. Onze dank is groot. ❤️‍🩹

Reacties

Je kunt hier geen reactie achterlaten op mijn posts. Voel je vrij om contact met me op te nemen. :)